Damgård Mølle

Grundlovsmøde

Starting Date5. juni 2018 Ending Date5. juni 2018 TimingAll Day Foldingbrovej 6

Socialdemokratiet i Aabenraa Kommune afholder grundlovsmøde den 5. juni på Damgård Mølle.

Alle er velkomne

Program kommer senere.